Αγορά χαρτονομισμάτων

Η Gold & Gold αγοράζει οποιοδήποτε χαρτονομίσματα Ελληνικά και Ξένα, ανεξαρτήτου κατάστασης και παλαιότητας.

Εκτιμήσεις

Το σωστό είναι, να μας επισκεφθείτε και να τα εκτιμήσουμε εμείς, διότι πρέπει να ελεγχθούν πολλοί παράμετροι που θα τα χαρακτηρίσουν αν είναι συλλεκτικά ή όχι. Όπως και στα νομίσματα, η τιμή προσδιορίζεται από πολλές συνιστώσες, εκ των οποίων κυριότερες, είναι η κατάσταση και η σπανιότητάς τους. Για να θεωρηθούν συλλεκτικά τα χαρτονομίσματα σε δραχμές, που κυκλοφορούσαν πριν τη χρήση του ευρώ, θα πρέπει να είναι ακυκλοφόρητα (δεσμίδες κολλαριστές ή ολόκληρες). Τα Ελληνικά χαρτονομίσματα που σίγουρα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είναι από το 1923 και πριν, αλλά και τα χαρτονομίσματα της περιόδου 1945 έως και το 1956. Σε γενικές γραμμές τα Ελληνικά χαρτονομίσματα από το 1926 έως το 1944, είναι χαμηλής αξίας, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, διότι και εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις.

Όπως και στα Ελληνικά χαρτονομίσματα, έτσι και στα χαρτονομίσματα άλλων κρατών, υπάρχουν συλλεκτικά και όχι. Δεν υπάρχει τρόπος να τα κοστολογήσετε, μόνοι σας σωστά, εάν δεν έχετε γνώση του αντικειμένου. Θα πρέπει να μας επισκεφθείτε, να κάνουμε εμείς μια αξιολόγηση.

Το σημαντικότερο στην G & G είναι η αξιοπιστία και η εξειδικευμένη γνώση και η πείρα που έχει ο εκτιμητής μας, τόσο στο grading (αξιολόγηση της κατάστασης τους και σπανιότητας του χαρτονομίσματος), όσο και στην σωστή τιμολόγηση.