Αγορά διαμαντιών

Η Gold & Gold αγοράζει διαμάντια, συνοδευόμενα από διεθνή πιστοποιητικό γεμολογίας, όπου αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της πέτρας. Η τιμή αγοράς των διαμαντιών καθορίζεται, βάση του πίνακα των διεθνών τιμών.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των διαμαντιών γίνεται βάση:

  • Carat (βάρος σε καράτια/μέγεθος)
  • Cut (κόψιμο/σχήμα/αναλογίες)
  • Colour (χρώμα)
  • Clarity (διαύγεια/καθαρότητα)

Εκτίμηση

Η εκτίμηση πραγματοποιείται από ειδικό γεμολόγο χωρίς καμία επιβάρυνση.